Circulars verticals "Grans capacitats"

  • Tapa superior amb entrada d’home de 90cm, de diàmetre, fixada amb palomilles d’acer  inoxidable.
  • Dipòsits per a aigua i altres líquids, en cas d’anar destinats a productes químics consulteu-nos-ho.
CapacitatDiàmetre (M)Alçada (M)
4.000 L ø1,60 2,20
4.000 L ø1,80 1,80
5.000 L ø2,00 1,85
6.000 L ø2,00 2,15
8.000 L ø2,00 2,80
10.000 L ø2,25 2,80
10.000 L ø2,50 2,35
12.000 L ø2,25 3,30
12.000 L ø2,50 2,75
15.000 L ø2,25 4,05
15.000 L ø2,50 3,35
20.000 L ø2,25 5,30
20.000 L ø2,50 4,40
25.000 L ø2,50 5,40
30.000 L ø2,50 6,40
40.000 L ø3,00 5,90
40.000 L ø3,40 4,80
50.000 L ø3,00 7,35
50.000 L ø3,40 5,90
60.000 L ø3,40 7,00
70.000 L ø4,00 5,95
80.000 L ø4,00 6,75
90.000 L ø4,00 7,55
100.000 L ø4,00 8,35
150.000 L ø4,00 12,35

NOVETAT!!!

Boca oval amb INOX d'entrada d'home inferior pels nostres dipòsits de grans capacitats.

Diposit grancapacitat

  • Molt pràctica a l'hora de la neteja interna dels dipòsits de grans capacitats