TONES DENSITATS 0,6-0,7

M3 POTES MIDES

MIDES PLATAFORMA FORMIGÓ

mides mínimes

ALÇADA DIÀMETRE TOTAL EXTERIOR
3,3 - 3,8 5,40 Base polièster 4,85 2,05

2,10X2,10

3,3 - 3,8 5,40 3 5,00 1,80 1,90X1,90
5,7 - 6,6 9,50 4 4,88 2,30 2,50X2,50
8,4 - 9,8 14 4 5,88 2,30 2,50X2,50
11 - 12,7 18 4 6,88 2,30 2,50X2,50
13,2 - 15,4 22

4

7,88 2,30 2,50X2,50