(Capacitat segons edat)

Preu d'instal.lació per vedell molt econòmic.

MODEL

AMPLADA (M)

FONDÀRIA (M) ALÇADA (M) PATI
AMPLADA (M) FONDÀRIA (M)
200
2,30 2,80 1,65 2,15 2,15