Model 1 vedell Ref.120 (fins a 3 mesos)

Model més complet que el nostre model Ref.110 igualment amb pati plegable

MODEL

AMPLADA (M)

FONDÀRIA (M) ALÇADA (M) PATI
AMPLADA (M) FONDÀRIA (M)
120
1,20 1,65 1,30 1,02 1,25