Model 1 vedell Ref. 110 (fins a 2 mesos)

Millor control al ser individual en cas d'infeccions, diarrees, amb pati plegable per facilitar la neteja i el maneig.

MODEL

AMPLADA (M)

FONDÀRIA (M) ALÇADA (M) PATI
AMPLADA (M) FONDÀRIA (M)
110
1,10 1,40 1,25 1,02 1,25