Galliner petit

Mides

Galliner petit per a petites explotacions (1,40 de llargada x 1,10 d'amplada x 1,25 d'alçada)